Trwa ładowanie proszę czekać ...

Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej działki bez zezwolenia w 2017 roku!

1 marca 2017

Od 2017 roku Ministerstwo Środowiska ustaliło, że właściciel prywatnej działki może bez zezwolenia wyciąć rosnące na niej drzewo bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący pozwolenia na wycinanie drzew i krzewów w 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Wycinanie drzew i krzewów 2017

Zacznijmy od tego, że resort środowiska na swojej stronie internetowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące noweli ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, która pozwala na usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia na swojej posesji. Te przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Od Nowego Roku zezwolenie na wycinkę nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto Ministerstwo podkreśla, że by można było usunąć drzewo bez kontroli administracyjnej muszą zostać spełnione jednocześnie oba te warunki. Oczywiście zezwolenie nie jest też wymagane, kiedy drzewa i krzewy usuwane są w przypadku przywracania nieużytków na cele rolnicze.

Zmiany w stosunku do 2016 roku

Otóż do końca 2016 r. pozwolenie na wycinkę nie było wymagane w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 centymetrów nie przekraczał 35 centymetrów (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 centymetrów (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Poza tym zmiany nastąpiły też w przypadku kwalifikacji krzewów, które można usunąć bez pozwolenia, gdyż do końca 2016 r. można było usunąć takie krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat. Teraz zezwolenie nie jest potrzebne, kiedy krzew bądź ich skupisko ma powierzchnię do 25 metrów kwadratowych.

Opłata za usunięcie drzew i krzewów

Ponadto nowe przepisy przewidują też dużo prostszy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących opłatę w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew, a także bez stosowania niezwykle zróżnicowanych dotąd stawek opłaty. Obecnie opłata będzie ustalana mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 centymetrów i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Natomiast stawki będą ustalane w uchwałach rady gminy, ale nie będą one mogły być wyższe niż 500 złotych za 1 centymetr obwodu usuwanego drzewa oraz 200 złotych za 1 metr kwadratowy usuwanych krzewów.