Trwa ładowanie proszę czekać ...

Na czym polega klasyfikacja budżetowa w praktyce?

1 marca 2017

Po to, aby łatwiej stosować w praktyce klasyfikację budżetową należy przede wszystkim zapoznać się z zasadami powiązań między sposobem funkcjonowania jednostki oraz zależności przepisów merytorycznych i finansowych, które mają wpływ na sposób księgowania. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący klasyfikacji budżetowej. Przeczytaj go koniecznie!

Co to jest klasyfikacja budżetowa?

Zacznijmy od tego, że obowiązuje kilka przepisów, które mają kluczowe znaczenie przy klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, potocznie określanych mianem „klasyfikacja budżetowa”. Otóż pierwszym z nich, jak by się mogło wydawać, powinien być ten, z którego wynika delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym ta klasyfikacja zostanie ustalona. Ale tak nie jest, ponieważ najpierw trzeba wiedzieć, w obszarze jakich przepisów „merytorycznych” dana jednostka funkcjonuje i jaki wywierają one wpływ na stosowanie odpowiedniego zakresu działów, rozdziałów i paragrafów. Poza tym duże znaczenie ma, jakiego rodzaju jest to jednostka sektora finansów publicznych i w kontekście tego, czy jednostka będzie mogła skorzystać z takiej czy innej podziałki.

Zależności przepisów merytorycznych oraz finansowych

Zwykle klasyfikacja budżetowa nie nadąża za zmianami przepisów merytorycznych, ot choćby przykład zmian z 2011 r., które wprowadzono w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w odniesieniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, których skutki w klasyfikacji budżetowej wprowadzono dopiero od 1 stycznia 2016 r. – chodzi o stosowanie do wyjazdów na szkolenia (konkretnie możliwego zwrotu kosztów tych podróży) paragrafu 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, w którym należy aktualnie klasyfikować zwrot kosztów podróży. W związku z tym, jeśli poznamy zasady powiązań między sposobem funkcjonowania jednostki i zależności przepisów „merytorycznych” oraz finansowych mających wpływ na sposób księgowania, to łatwiej będzie w praktyce stosować klasyfikację budżetową. Dajmy na to przykład jednostki budżetowej (nie ma znaczenia, czy jest to państwowa czy samorządowa jednostka budżetowa). Otóż artykuł 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazuje, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, a podstawą jej gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, zwany w ustawie „planem finansowym jednostki budżetowej”. Należy pamiętać o następującym schemacie:

Statut › plan finansowy (wykorzystuje przedmiot działalności ustalony w klasyfikacji budżetowej w postaci działów i rozdziałów).