Trwa ładowanie proszę czekać ...
Od 2017 roku Ministerstwo Środowiska ustaliło, że właściciel prywatnej działki może bez zezwolenia wyciąć rosnące na niej drzewo bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z...
Po to, aby łatwiej stosować w praktyce klasyfikację budżetową należy przede wszystkim zapoznać się z zasadami powiązań między sposobem funkcjonowania jednostki oraz zależności przepisów...
ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo skontrolować przebywającego na l4, gdyż taka kontrola ma na celu przede wszystkim stwierdzenie czy czas przeznaczony na leczenie jest...
Trzeba przyznać, że reforma administracji skarbowej zakładająca połączenie dotychczasowych organów skarbowych w jedną Krajową Administrację Podatkową będzie miała poważny wpływ na...
18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że kwoty, jakie otrzymują artyści i wydawcy z tytułu opłat reprograficznych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...
Okazuje się, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach uzyskał 15 grudnia 2016 roku poparcie wszystkich klubów parlamentarnych. Ta nowelizacja ma na celu dostosowanie...
Właśnie trwają prace nad projektem Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U...