Trwa ładowanie proszę czekać ...

Kiedy należy się rekompensata za przywileje emerytalne?

1 marca 2017

Okazuje się, że osoby, które straciły prawo do wcześniejszego świadczenia z racji pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, mogą zwiększyć swój kapitał początkowy o rekompensatę. Jednak musza złożyć dokumenty potwierdzające 15 lat pracy przed 2009 rokiem Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, kiedy należy się rekompensata za utracone przywileje emerytalne. Przeczytaj go koniecznie!

Czy ZUS sam policzy należną rekompensatę

Zacznijmy od tego, że osoby zainteresowane zwiększeniem świadczenia same powinny złożyć wniosek w tej sprawie. Natomiast te, które przechodzą na emeryturę, wypełniają druk ZUS Rp-1E. Konieczne jest wskazanie, że chce się otrzymać emeryturę z rekompensatą, zaznaczając odpowiedni kwadracik na wniosku, gdyż brak oznaczenia pozbawia osobę zainteresowaną prawa do większego świadczenia. Osoby, które już złożyły wniosek o emeryturę, a wcześniej nie ubiegały się o takie świadczenie – same muszą napisać wniosek w tej sprawie. Ponadto występując o takie zwiększenie emerytury, obowiązkowo trzeba wpisać dane osobowe i numer pobieranego świadczenia. Ważne jest także wskazanie, że ubiegamy się o ustalenie prawa oraz wysokości rekompensaty z tytułu utraty prawa do wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy zakwalifikowanej jako praca w szczególnym charakterze. Konieczne jest także zaznaczenie, że podstawą prawną żądania jest art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych. Należy także napisać, że praca była uznana za uprawniającą do wcześniejszej emerytury. O takie dodatkowe zwiększenie świadczenia mogą się ubiegać nauczyciele, dziennikarze, kierowcy, kolejarze, pracownicy sektora energetycznego, mechanicy, pracownicy zakładów chemicznych oraz petrochemii.

Czy trzeba spełnić wszystkie warunki łącznie

Przede wszystkim prawo do zwiększenia świadczenia ma osoba, która utraciła możliwość przejścia na emeryturę we wcześniejszym wieku emerytalnym w związku z wygaśnięciem po 31 grudnia 2008 roku – w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku – podstawy prawnej przewidującej takie uprawnienie. Poza tym zainteresowany nie może spełniać warunków uprawniających go do emerytury pomostowej. Ponadto wymagane jest, aby zainteresowany legitymował się co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Taka osoba nie może pobierać wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Podstawowym celem tego specjalnego wsparcia jest bowiem łagodzenie skutków utraty możliwości przejścia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.