Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracy w 2017 roku?

1 marca 2017

Teraz po zmianach, które miały miejsce na początku 2016 roku, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego
jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony w 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Zmiany w umowach na czas określony w 2016 r.

Zacznijmy od tego, że według nowelizacji Kodeksu pracy, umowy na czas określony mogą być zawierane z pracownikami na okres 3 lat (tj. 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony), a łączna liczba takich umów z tym samym pracownikiem nie może przekroczyć trzech. Chodzi oto, że w przypadku przekroczenia tych limitów, następna umowa o pracę (czyli czwarta) z mocy prawa przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy na czas określony po zmianach

Warto wspomnieć także o tym, że w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która miała miejsce na początku 2016 roku, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
Otóż po zmianach, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ponadto nowe okresy wypowiedzenia znajdują zastosowanie do umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, staż pracy pracownika liczony jest od dnia wejścia w życie nowych przepisów. W celu wyliczenia okresu wypowiedzenia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, które miały miejsce przed 22 lutego 2016 r. Innymi słowy - jeżeli pracownik był zatrudniony przez 3 lata przed tą datą – jego staż do wyliczenia długości okresu wypowiedzenia liczony jest od nowa. Generalnie, w praktyce wygląda to następująco: dla umowy trwającej w dniu 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie (do 20 sierpnia 2016 r.). Natomiast od 21 sierpnia 2016 r. obowiązuje 1 – miesięczny okres wypowiedzenia. Właśnie w tym dniu minął bowiem 6-miesięczny okres zatrudnienia licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji. Za to od dnia 21 lutego 2019 r. będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
Dla przykładu: pracownik był zatrudniony w firmie X na podstawie umowy o pracę na czas określony od 9 grudnia 2013 r. do 31 marca 2016 r. Potem zawarł kolejną umowę u tego samego pracodawcy do 31 marca 2017 r. Takiego pracownika obowiązuje 1 – miesięczny okres wypowiedzenia.