Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak wygląda kontrola umów cywilnoprawnych przez PIP?

1 marca 2017

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała nowe uprawnienia kontrolne w zakresie minimalnej stawki godzinowej. Pojawia się jednak pytanie: jak wygląda kontrola PIP w praktyce i czy inspektor PIP ma prawo kwestionować charakter umów cywilnoprawnych? Poniżej znajdziesz krótki artykuł na ten temat. Przeczytaj go koniecznie!

Uprawnienia kontrolne w zakresie minimalnej stawki godzinowej

Zacznijmy od tego, że inspekcja pracy nie ma takich uprawnień, by ustalić, że umowa o dzieło jest pozorna i de facto jest zleceniem. Dlatego jeśli inspektorzy PIP będą mieli wątpliwości w tym zakresie, przekażą je ZUS, dopiero ustalenia organu rentowego pozwolą rzekomemu „dziełobiorcy” uzyskać 13 zł za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Musisz wiedzieć, że wraz z nadejściem 1 stycznia 2017 r. i nowelizacją ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała nowe uprawnienia kontrolne w zakresie minimalnej stawki godzinowej. Otóż od tej daty jej inspektorzy mogą sprawdzać, czy za każdą godzinę wykonywania usług zleceniobiorcy otrzymują ustawowe minimum, które w tym roku wynosi 13 zł.

Wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy z 2 stycznia 2017 r.

Warto zadać sobie pytanie: czy inspektor PIP ma prawo kwestionować charakter umów cywilnoprawnych i uznać np., że umowa o dzieło jest tak naprawdę umową zlecenia, a w konsekwencji zobowiązać zleceniodawcę do wypłacenia wynagrodzenia za jej wykonanie w kwocie nie niższej niż minimalna stawka godzinowa? Otóż Inspektor pracy nie jest uprawniony do kwestionowania rodzaju zawartej umowy cywilnoprawnej. Dlatego, zgodnie z przepisami ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw gwarancja minimalnego wynagrodzenia odnosi się wyłącznie do osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Środek prowadzący do celu

Pamiętajmy, że jednym z podstawowych zadań ZUS jest nadzorowanie prawidłowego opłacania składek przez płatników. Otóż oznacza to nie tylko sprawdzanie, czy je dobrze obliczyli, ale także, czy je w ogóle płacą. Oczywiście ZUS ma do tego różne narzędzia, w tym możliwość przeprowadzenia kontroli, w trakcie której może m.in. sprawdzić, czy płatnik zgłosił do ubezpieczeń wszystkie osoby podlegające temu obowiązkowi. Ponadto spór z płatnikiem bardzo często będzie dotyczył charakteru umów, jakie zawarł z podwładnymi. Niestety, ale firmy, o czym chyba wszyscy wiedzą, w wielu przypadkach zatrudniają tylko w oparciu o umowy, które nazywają umowami o dzieło, podczas gdy w rzeczywistości są to zlecenia, a czasami umowy o pracę.