Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak wpłynie powstanie Krajowej Administracji Skarbowej na ceny transferowe?

1 marca 2017

Trzeba przyznać, że reforma administracji skarbowej zakładająca połączenie dotychczasowych organów skarbowych w jedną Krajową Administrację Podatkową będzie miała poważny wpływ na wiele obszarów działalności podatników i ich zobowiązania podatkowe. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, czy jej powstanie będzie miało znaczenie dla kwestii rozliczeń cen transferowych. Przeczytaj go koniecznie!

Główne cele reformy

Zacznijmy od tego, że głównym celem wdrożenia reformy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest konsolidacja systemu na dwóch poziomach: centralnym (tj. na poziomie Ministerstwa Finansów) oraz regionalnym (m.in. urzędy skarbowe, urzędy celne itp.). Ponadto nowa struktura administracji, wielokrotnie już szczegółowo opisywana w szeregu publikacji prasowych i internetowych, ma skuteczniej zajmować się poprawą efektywności organów skarbowych, głównie przez ograniczenie skali oszustw podatkowych w zakresie wyłudzeń VAT oraz w ramach tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Na czele KAS będzie stał jej Szef, który przejmie wiele dotychczasowych obowiązków Ministra Finansów.

Konsekwencje reformy dla podmiotów powiązanych

Na pewno wprowadzenie nowej struktury organów skarbowych w postaci KAS będzie miało wpływ na kwestię cen transferowych – zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Ponadto bezpośrednia zmiana to przede wszystkim przejęcie przez Szefa KAS odpowiedzialności za prowadzenie procesu uzyskiwania porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych (tzw. APA) od Ministra Finansów. Do tej pory ta możliwość nie była w sposób szeroki wykorzystywana przez podatników, niemniej w ramach nowych przepisów może zyskać na popularności. Dodatkowo, kolejne uprawnienie, które przekazane zostanie przez Ministra Finansów – tym razem Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej w ramach zreformowanej KAS, to wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów podatkowych, które w obszarze cen transferowych mają coraz szersze zastosowanie. Otóż to właśnie w kompetencjach Ministra Finansów pozostanie wydawanie interpretacji ogólnych, zmiany oraz uchylanie interpretacji.

Uproszczone sprawozdanie CIT-TP od 1 stycznia 2017 r.

Warto wspomnieć także o tym, że reforma KAS, która wejdzie w życie z dniem 1 marca przyszłego roku, choć dotyka wielu obszarów podatkowych może także wpłynąć, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, na stosunek organów kontrolnych do obszaru cen transferowych. W związku z tym nie do przecenienia jest odpowiednie zarządzanie tym obszarem w organizacjach w sposób długofalowy i przemyślany – tak, aby nie dać w przyszłości zreformowanym organom argumentów do wydawania niekorzystnych dla podatników decyzji.