Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak działa dodatkowe wynagrodzenie roczne?

1 marca 2017

Chyba każdy wie o tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka obowiązkowo wypłacane jest w sferze budżetowej. Ale każdy pracodawca może w wewnętrznym regulaminie zagwarantować prawo do trzynastki dla swoich pracowników. Zwykle termin wypłaty trzynastki to trzy pierwsze miesiące następnego roku kalendarzowego. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przeczytaj go koniecznie!

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zacznijmy od tego, że spełnienie warunków otrzymania trzynastki nie zawsze oznacza faktycznie jej wypłatę. Musisz wiedzieć, że dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie nazywane trzynastką, nie jest świadczeniem przysługującym wszystkim pracownikom. Otóż zgodnie z przepisami wypłacane jest w sferze budżetowej oraz w służbie cywilnej, wśród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o służbie cywilnej, a także wśród urzędników służby cywilnej – zatrudnionych na podstawie mianowania.

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje

Przede wszystkim pełna trzynastka – 8,5 procent sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje po przepracowaniu u tego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Natomiast w przypadku krótszego okresu zatrudnienia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Żeby otrzymać proporcjonalnie wyliczone wynagrodzenie, należy przepracować u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy. Tylko przepracować, czyli faktycznie świadczyć pracę, a nie tylko mieć obowiązującą umowę. Pamiętajmy jednak, że nie dla wszystkich warunek minimum 6 miesięcy pracy w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia jest obowiązkowy. Zatrudnieni na postawie powołania lub wyboru dostaną świadczenie proporcjonalnie wyliczone w stosunku do ilości przepracowanego czasu.

Jest kara, nie ma nagrody…

Często funkcjonuje przekonanie, że jeśli już pracownik jest uprawniony do otrzymania trzynastki, to nikt mu tego prawa nie odbierze - niekoniecznie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje za efektywną pracę. Dlatego, jeśli podwładny nie może pochwalić się sumienną pracą, dopuścił się rażących naruszeń, może liczyć się z utratą dodatkowych pieniędzy.

Trzynastka także u prywaciarza

Na szczęście dodatkowe wynagrodzenie rocznie nie musi być tylko przywilejem wybranych grup pracowniczych, ponieważ przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcom swobodę regulowania płac, oczywiście pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy oraz nie są mniej korzystne niż powszechnie obowiązujące przepisy. Każdy pracodawca może zagwarantować prawo do trzynastki dla pracowników.