Trwa ładowanie proszę czekać ...

Ile będzie wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku?

1 marca 2017

Otóż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku będzie wynosić 2 tysiące złotych miesięcznie lub 13 złotych za godzinę. W końcu premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2017 roku i płaca minimalna wynosić będzie 2 tysiące zł brutto miesięcznie lub 13 zł za godzinę - przypomina Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Wzrost płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł miesięcznie brutto

Zacznijmy od tego, że w 2016 roku płaca minimalna to było 1 tys. 850 zł brutto. Natomiast podwyższenia do 2 tys. zł oznacza wzrost o 8,1 procent (150 zł). Czyli kwota ta stanowić będzie 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r. "Dzięki temu zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim, a minimalnym. Zbliżymy się do pożądanych 50 proc." - komentuje Rafalska.

Wzrost minimalnej stawki godzinowej - do 13 zł miesięcznie

Razem z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., wzrośnie także minimalna stawka godzinowa - do 13 zł. W ustawie zapisano, że wyniesie ona 12 zł za godzinę, ale będzie waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W związku z jego podniesieniem do 2 tys. zł, godzinowa stawka zostanie automatycznie zwaloryzowana.

Płaca minimalna - jak wygląda sytuacja?

Otóż płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Natomiast wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Dlatego MRPiPS przypomina, że wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok inflację oraz - jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej - również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Dlatego wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum. Ponadto związki zawodowe od lat apelują, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej 50 proc. płacy przeciętnej, czyli aktualnie ok. 2150 zł.

Od 2007 roku płaca minimalna wzrosła z 936 zł w 2007 r. do 1850 zł w 2016 r.(PAP)

Zdecydowanie podniesienie płacy minimalnej do 2 tys. zł powinna poprzedzić reforma systemu podatkowego dla przedsiębiorców - uważa prof. Piotr Broda-Wysocki z Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Natomiast zdaniem dr Igi Magdy z IBS należy obniżyć podatki dla osób, które zarabiają najmniej. Niestety, ale koszty pracodawcy rosną z powodu obciążeń, które idą na ZUS. Po stronie tych obciążeń nie było żadnych reform. Podnoszenie płacy minimalnej może się odbić na pracodawcach.