Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czy będzie wyższy zasiłek dla bezrobotnych w 2017 roku?

1 marca 2017

Premier Beata Szydło poinformowała, że zasiłek dla bezrobotnych ma być podwyższony do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia, a minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2 tys. zł brutto. Do tej pory podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosił 831,10 złotych przez pierwsze trzy miesiące oraz 652,6 zł przez kolejne miesiące. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący zasiłku dla bezrobotnych. Przeczytaj go koniecznie!

Podniesienie wysokości zasiłku wraz ze wzrostem płacy minimalnej

Zacznijmy od tego, że w ramach przeglądu resortów szefowa rządu spotkała się z szefową MRPiPS i ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Otóż celem zaplanowanego na dwa tygodnie przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu. "W tym roku pani minister Rafalska, tak uzgodniłyśmy, będzie wnioskowała o podwyższenie zasiłku dla osób bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej po tym spotkaniu.
Można zastanowić się nad takim mechanizmem, że jeżeli podnosilibyśmy płacę minimalną, to jednocześnie podnosimy i zasiłek wtedy już nie trzeba byłoby robić powiedzmy co roku lub co kilka lat korekt. Obecnie wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 831,1 złotych przez pierwsze trzy miesiące oraz 652,6 złotych przez kolejne.

Plan poprawy skuteczności działań urzędów pracy

Zreformujemy urzędy pracy, a środki na walkę z bezrobociem muszą być lepiej wykorzystywane i kierowane tam, gdzie są naprawdę potrzebne – deklarowała minister. Na pewno ważnym elementem w tym obszarze będzie stworzenie nowoczesnego indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zwiększenie kwoty zasiłku jest częścią planu poprawy skuteczności działań urzędów pracy. Według wiceministra, po dotychczasowych działaniach rządu, takich jak podniesienie płacy minimalnej oraz wysokości stawki godzinowej, naturalne jest również podniesienie wysokości zasiłków. W ocenie wiceministra, zasiłek pobiera stosunkowo niewiele osób – uprawnienia do tego świadczenia ma – jak mówił – około 12 do 14 procent osób bezrobotnych, w zależności od regionu.

Kiedy wejdzie w życie planowane podniesienie zasiłku dla bezrobotnych?

Podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do połowy minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego obecnie 2 tysiące złotych, zapowiedziała w minionym tygodniu premier Beata Szydło, która w ramach przeglądu pracy ministerstw spotkała się z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Natomiast przebywający w poniedziałek w Katowicach wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed poinformował, że nie jest jeszcze przesądzone, czy planowane podniesienie wysokości zasiłku wejdzie w życie jeszcze w tym roku, czy w przyszłym.