Trwa ładowanie proszę czekać ...

Co to jest opłata reprograficzna?

1 marca 2017

18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że kwoty, jakie otrzymują artyści i wydawcy z tytułu opłat reprograficznych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem w świetle dyrektywy VAT nie jest to zapłata za usługę. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący opłaty reprograficznej. Przeczytaj go koniecznie!

Co to jest opłata reprograficzna?
Zacznijmy od tego, że przepisy prawa autorskiego w Polsce dopuszczają możliwość kopiowania utworów na własny użytek i nie wymaga to zgody autora ani konieczności uiszczania na jego konto żadnych opłat. Ale prawo przewiduje z tego tytułu rekompensatę dla wykonawców i wydawców w postaci tzw. opłaty reprograficznej, którą zobowiązani są uiszczać producenci i importerzy urządzeń i nośników, które umożliwiają kopiowanie utworów. Tutaj chodzi np. o kserokopiarki, skanery, czyste płyty CD, na które można coś nagrać, itp. Takie opłaty uiszczane są na konto organizacji zbiorowego zarządzania i stanowią 3 procent kwoty należnej od sprzedaży sprzętu. Potem uzyskana kwota dzielona jest pomiędzy poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania i przekazywana na rzecz wykonawców i wydawców. Jednak w praktyce koszt zapłaty reprograficznej ponoszą jednak konsumenci, bo wliczona jest ona do ceny produktu.

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
Warto wspomnieć także o tym, że Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP w Warszawie, które jest organizacją uprawnioną do pobierania tego typu opłat, wystąpiło do ministra finansów o zajęcie stanowiska w kwestii tego, czy opłaty reprograficzne podlegają VAT. Otóż stowarzyszenie uznało, że nie świadczy ono na rzecz producentów i importerów urządzeń i nośników usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, więc pobierane opłaty nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Minister finansów uznał to stanowisko za nieprawidłowe i w interpretacji indywidualnej wskazał, że kwoty pobierane przez SAWP stanowią zapłatę za korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych związanych ze sprzedażą sprzętu do powielania i utrwalania utworów, więc należy je uznać za wynagrodzenie za usługi świadczone przez autorów i obłożyć podatkiem.
Ostatecznie sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu i w wydanym wyroku unijny trybunał przypomina, że „świadczenie usług jest dokonywane odpłatnie w rozumieniu dyrektywy VAT tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi faktyczne odzwierciedlenie wartości usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy”.