Trwa ładowanie proszę czekać ...

Co nowego wprowadza nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach od 2017 roku?

1 marca 2017

Okazuje się, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach uzyskał 15 grudnia 2016 roku poparcie wszystkich klubów parlamentarnych. Ta nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach od 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Czemu ma służyć rządowa nowelizacja ustawy?

Zacznijmy od tego, że rządowa nowela, w myśl postanowień unijnych dyrektyw, ma między innymi służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a jednostkami badanymi. Chodzi oto, że te ostatnie są w projekcie zebrane w specjalnym katalogu i nazwane jednostkami zaufania publicznego (JZP). W katalogu JZP znalazły się wszystkie najważniejsze podmioty finansowe (na przykład banki), choć wyłączone z niego zostały SKOK-i oraz "niektóre instytucje pieniądza elektronicznego". Ponadto w projekcie ustanowione są nowe zasady rotacji firmy audytorskiej w przypadku badań JZP - przyjęto 5-letni maksymalny okresu nieprzerwanego trwania zleceń. A to oznaczaskrócenie tego okresu z 10 do 5 lat.

Nowy mode nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi

Poza tym wiceminister finansów zwracał także uwagę na wprowadzany przez nowelizację nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Otóż ma być powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego, która ma być organem nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. "KNA będzie posiadało uprawnienia do prowadzenia kontroli doraźnych, planowych i tematycznych w firmach audytorskich, badających JZP" - mówił Janczyk. Natomiast istniejąca już dziś KNF będzie sprawowała nadzór nad JZP w zakresie wyboru firmy audytorskiej, będzie nakładać kary i sankcje na członków zarządów.

Zwiększenie niezależności biegłych rewidentów

Ten projekt może zwiększać niezależność biegłych rewidentów, wzmocnić nadzór i uporządkować obowiązkową rotację firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów. Dlatego powinniśmy dążyć do jak największej transparentności rynku, bo leży to w interesie przedsiębiorców, skarbu państwa i wszystkich obywateli. Pamiętajmy o tym, że nie można dopuścić do powtórzenia się kryzysu ekonomicznego, spowodowanego kreatywną księgowością. Dodatkowo na wzmocnienie niezależności i obiektywizmu firm audytorskich dzięki zapisom projektu zwracała także uwagę Zofia Czernow (Platforma Obywatelska). Jednak jej zdaniem SKOK-i również powinny być zaliczane do JZP, tymczasem, mówiła, według zawartej w projekcie definicji, do JZP można będzie zaliczyć tylko dwie największe kasy.